Toegankelijkheidsverklaring

Wij hechten veel waarde aan de toegankelijkheid van onze webdiensten en streven naar naleving van de Web Content Accessibility Guidelines. We ondersteunen momenteel de meest recente versie 2.1 op conformiteitsdoelniveau A.

Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op:

Het configuratieportaal

Configuratieportaal voor Bastion 365 met beperkte toegang tot aangewezen beheerders en ondersteuningsgebruikers.

Het persoonlijke portaal van onze gebruiker

Portaal waar gebruikers berichten kunnen verzenden en de status van berichten kunnen controleren.

Het MFA-portaal

Portaal voor externe gebruikers om berichten op te halen na multi-factor authenticatie.

De toegankelijkheid van de portalen is gegarandeerd met Edge, Chrome, Firefox en Safari.

 

Waarneembaarheid

Informatie en componenten van de gebruikersinterface moeten aan gebruikers gepresenteerd kunnen worden op een manier die zij kunnen waarnemen.

 • Alle niet-tekstuele inhoud die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief.
 • Informatie, structuur en relaties die via presentatie worden overgebracht, kunnen programmatisch worden bepaald of zijn beschikbaar in tekst.
 • Een correcte leesvolgorde kan programmatisch worden bepaald.
 • Instructies voor het begrijpen en bedienen van inhoud zijn niet afhankelijk van componenten zoals vorm, kleur, grootte, visuele locatie, oriëntatie of geluid.
 • Kleur wordt niet gebruikt als het enige visuele middel om informatie over te brengen.

 

Bedienbaarheid

 • Alle functionaliteit van de inhoud is bedienbaar via een toetsenbordinterface zonder dat er specifieke tijdslimieten voor individuele toetsaanslagen nodig zijn.
 • De pagina kan heen en weer worden genavigeerd met toetsenbordbewerkingen.
 • Webpagina’s bevatten niets dat knippert.
 • Webpagina’s hebben titels die het onderwerp of doel beschrijven.
 • De navigatievolgorde heeft geen invloed op de betekenis of werking.
 • Het doel van elke link kan alleen op basis van de linktekst worden bepaald.
 • Voor gebruikersinterfacecomponenten met labels die tekst of afbeeldingen van tekst bevatten, bevat de naam van de tekst die visueel wordt weergegeven.
 • Wanneer beweging als UI-element wordt gebruikt, is de beweging essentieel voor de functie.

 

Begrijpelijkheid

Informatie en de werking van de gebruikersinterface moeten begrijpelijk zijn.

 • De website herkent browsertaalinstellingen en de gebruiker kan van taal wisselen.
 • Focus op een UI-component leidt niet tot een verandering van context.
 • Invoerfouten worden automatisch gedetecteerd en in tekstvorm aan de gebruiker beschreven.
 • Instructies worden direct op vrijwel alle pagina’s in het portaal gegeven.

 

Robuustheid

Inhoud moet robuust genoeg zijn zodat deze kan worden geïnterpreteerd door een grote verscheidenheid aan gebruikers, inclusief ondersteunende technologieën.

 • De inhoud die is geïmplementeerd met behulp van opmaaktalen hebben elementen met volledige begin- en eindtags, zijn elementen genest volgens hun specificaties, bevatten geen dubbele attributen en hebben unieke ID’s.
 • De naam en rol kan programmatisch worden bepaald voor alle componenten van de gebruikersinterface.

 

Gebieden voor verbetering

 • Het is niet mogelijk om blokkades te omzeilen. Hoewel dit de gebruiker niet significant schaadt, heeft het wel de voorkeur om te dit op te losen waar dit relevant is.
 • Organisaties kunnen grotendeels zelf hun MFA portal inrichten, wij controleren de WCAG 2.1 compatibiliteit niet op het eindresultaat.

 

Mocht u problemen ondervinden met de toegankelijkheid, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@bastion365.nl