2 minuten leestijd

Wat is Veilig Mailen?

Deel dit bericht

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) ligt verantwoordelijkheden op aan organisaties om  zorgvuldig om te gaan met de privacygevoelige informatie. Dit houdt in dat er passende technische en organisatorische maatregelen genomen dienen te worden om persoonsgegevens te beveiligen.

Voor de invullen van wat precies passende technische en organisatorische maatregelen zijn wordt verwezen naar relevante normen en standaarden. Een belangrijke standaard voor uitwisseling via e-mail is de Nederlandse Technische Afspraak NTA 7516 met eisen voor veilige e-mail. Deze maatregelen vanuit de AVG en NTA 7516 worden in algemeen taalgebruik ook Veilig Mailen genoemd.

Heeft u vragen over onze mailoplossing of wilt u een demo?

Overstappen naar een nieuwe software doet u niet zomaar, dat begrijpen we heel goed. Vraag daarom eerst een gratis demo aan. 

Wij vertellen u graag over de meerwaarde van Bastion 365 voor uw organisatie.