Veilig e-mailen met Microsoft 365 via Bastion 365.

Banner van het blog

De wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) is op 1 januari 2020 in werking getreden. Dit betekent dat organisaties die vertrouwelijke (patiënten)informatie delen dit veilig moeten doen volgens de wettelijke kaders. Veilig samenwerken binnen deWvggz-keten waar vertrouwelijke informatie wordt uitgewisseld vraagt om grote zorgvuldigheid en een betrouwbaar communicatienetwerk. Voor het beveiligd mailen is het belangrijk van we interoperabel kunnen […]